PROJEKTLEDELSE 

Vores konsulenter har den projektleder-uddannelse, du søger. Derfor er de yderst kvalificerede til at 

rådgive i et projekt, men også til at varetage og værne om jeres fulde projekt, indtil alle parter er helt tilfredse.

Af kompetencer inden for projektledelse indgår grundig planlægning af projekter, herunder udarbejdelse af tidsplaner og deadlines, kortlægning af kravspecifikationer, demonstrering af realistiske budgetter, procesoptimering, LEAN, kontakt til leverandører og indhentning af tilbud. Vi sørger for at bevare det fulde overblik, så I kan bruge jeres energi på noget andet.

Vi arbejder gerne på baggrund af jeres arbejdsmodel, men ligeledes bidrager vi gerne med vores egen unikke tilgang til projektstyring, Happy Project Executing (HPE). Herigennem sikrer vi en vellykket proces, hvor eventuelle fejl og mangler ved projektet/produktet identificeres i den tidlige fase, så vi mindsker risikoen for korrektioner i løbet af selve produktionen. Modellen tager desuden højde for, at alle stakeholders kontinuerligt er på samme spor i forhold til målet om det endelige produkt. 

© 2020 by Happy Consulting